Οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων είναι κατάλληλες για εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και χώρων επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων.

Είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και αποτελούνται από δύο προβαμμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων υπάρχει πυρήνας πολυουρεθάνης .

Η επίστρωση των ελασμάτων είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη από την βιομηχανία τροφίμων πολυεστερική ατοξική ή επίστρωση από φίλμ PVC – πλαστικοποίηση.

Οι κατηγορίες των πορτών είναι πολλές και ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση.

 

Πόρτες ανοιγόμενες ή συρόμενες ειδικές για κάθε θερμοκρασία από….+ έως – 400 C.Πόρτες απλές για εργαστήρια, γραφεία και αποδυτήρια.Πόρτες με υπέρθυρο για διακίνηση κρεάτων.Πόρτες τύπου aller – retour για χώρους επεξεργασίας τροφίμων και συχνή διέλευση ανθρώπων.