Ο αέρας που βρίσκεται μέσα σε έναν ψυκτικό θάλαμο μειώνει τον όγκο του καθώς ψύχεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υποπίεση στο εσωτερικό του.

Επιβάλλεται λοιπόν η χρήση βαλβίδας εξισσορόπησης ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση περιμετρικά του θαλάμου.

Οι βαλβίδες κατάψυξης έχουν ηλεκτρική αντίσταση ώστε να μην δημιουργηθεί πάγος κατά την λειτουργία του θαλάμου .

Η έλλειψη βαλβίδας αποσυμπίεσης στο θάλαμο μπορεί να προκαλέσει απότομο άνοιγμα της πόρτας με συννέπεια την απώλεια ψύξης ή ρωγμές στις ενώσεις των πάνελς.

Διαθέτουμε την πλήρη σειρά των βαλβίδων Elebar με την εξής εφαρμογή

 

Βαλβίδα τύπου Elebar ( μεσαία )

Ψυκτικοί θάλαμοι με όγκο έως 100m3 και πάχος πάνελ έως 120 mm.

 

Βαλβίδα τύπου Maxi Elebar ( ΤΝ & ΒΤ )

Ψυκτικοί θάλαμοι με όγκο έως 600m3 και πάχος πάνελ έως 200 mm.