Από την στέγη ξεκινά η σωστή θερμομόνωση της κατασκευή σας.

Τα πάνελ επικάλυψης είναι ενιαία δομικά στοιχεία που συνδυάζουν άριστες μηχανικές αντοχές με μικρό βάρος ανά m2 και βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε κατασκευή.

Αποτελούνται από δύο προβαμμένες  λαμαρίνες μεταξύ των οποίων υπάρχει το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό που είναι η πολυουρεθάνη .

Η εξωτερική πλευρά του πάνελ είναι τραπεζοειδούς διατομής  5 κορυφών με ύψος 42 mm και βήμα 250 mm.

Η εσωτερική πλευρά του πάνελ  μπορεί να είναι με ελαφριά διαμόρφωση ή επίπεδη.

Ο τρόπος σύνδεσης τους είναι αυτός της αλληλοεπικάλυψης  προσφέροντας κατασκευαστικά την εύκολη εφαρμογή όλων των προδιαγραφόμενων υλικών στεγανοποίησης όπως σιλικόνη ή διογκούμενη αυτοκόλλητη ταινία  - SUPER SEAL.

Τα πάχη που παράγονται είναι : 30 -  40 - 50  - 60 – 80 – 100 – 120 & 150 mm.

 Ωφέλιμο πλάτος : 1000 mm

Διατίθεται σε μήκη από 2,00 έως 14,00 m.

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ

Προδιαγραφές της Πολυουρεθάνης

Ενδεικτικές τιμές φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων τελικού σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.

Πυκνότητα DIN 53420: 40 ± 2kg/m3

Συντελεστής ΘΕΡΜΟΑΓ/ΤΑΣ: 0,22 (mW/mK)

Σταθερότητα διαστάσεων+100°C (% ΟΓΚΟ)

DIN 18159: 1,5-30°C (% ΟΓΚΟ) DIN 18159: -0,5

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά DIN 4102: B3 (αυτοσβενύμενος)

Κατά παραγγελία μπορεί να παραχθεί και αφρός PIR High Index σύμφωνα με DIN 13501-1 κατηγορίας B; S1; D0

Τάση θλίψης (MPa) DIN 53421: 0,025

Τάση εφελκυσμού (MPa) DIN 53455: 0,5)

Τάση κάμψης (MPa) DIN 53423: 0,45

 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑΤΑ

Προδιαγραφές των Χαλυβδοελασμάτων

Χάλυβας σύμφωνα με ΕΝ 10326 τύπου DX51D (FePO2G)κατά ΕΝ 10142:2000 με ελάχιστο όριο διαρροής: --

Μέγιστη εφελκυστική αντοχή: 270–500 N/mm

Ελάχιστη επιμήκυνση θραύσης: A 22% ή S 250GD κατά EN 10147:2000 με Ελάχιστο όριο διαρροής: 250 N/mm

Μέγιστη εφελκυστική αντοχή: 330 N/mm

Ελάχιστη επιμήκυνση θραύσης: A 19%

 

Μέθοδος Γαλβανίσματος

Γαλβανισμένα εν θερμώ με την διαδικασία συνεχούς εμβάπτισης (Hot dip Zinc coated) σύμφωνα με EN 10327 με βάρος γαλβανίσματος min 150gr/m2 (Z150)

 

Προδιαγραφές Βαφής

Ατοξική, Αντιμυκητική, πολυεστερική βαφή φούρνου, πάχους 20–25 μικρών για την εξωτερική εκτεθειμένη επιφάνεια και primer πολυεστερικής βάσης κατάλληλου για την πρόσφυση της πολυουρεθάνης από την εσωτερική πλευρά πάχους 7+μικρών.

Η βαφή είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για τη βιομηχανία τροφίμων.

Αντοχή βαφής σε εκδορές (BS 3900/E2): >3.000g

Αντοχή σε κρούση ASTM D 2794: 7J

Αντοχή σε λείανση (TABER) [NOTE 1]: 20–25mg

Αντοχή σε άλατα (SALT SPRAY) ECCA T8,

ASTM B117-73: 450h

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (PVC) ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑΤΑ

Μέθοδος Γαλβανίσματος

Εν θερμώ, με βάρος γαλβανίσματος τουλάχιστον 150gr/m2 σύμφωνα με τη μέθοδο SENDZIMIR και τις προδιαγραφές FePo 2G, UNI5753-84, ASTM A 526 και στις δύο όψεις κάθε ελασματόφυλλου.

 

Προδιαγραφές Πλαστικοποίησης

Αντιμαγνητική, ατοξική, αντιμυκητική πλαστικοποίηση με μία στρώση PVC πάχους 120 μικρών για την εξωτερική εκτεθειμένη επιφάνεια και primer εποξειδικής βάσης πάχους 8–10 μικρών για την πρόσφυση της πολυουρεθάνης στην εσωτερική όψη. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε καταπονήσεις από κτυπήματα κατά τη διακίνηση των προϊόντων στο χώρο, καθώς επίσης και στον καθαρισμό με σκληρά απορρυπαντικά που έχουν ως βάση τα αλκάλια.

Κλασική Polyester βαφή

Οι πολυεστερικές βαφές είναι οι πιο διαδεδομένες, κοινές και οι πιο οικονομικές επιστρώσεις ελασμάτων. Είναι κατάλληλες τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης > 20μm έχουν πολύ καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Υγειονομικών απαιτήσεων PVC βαφή

H PVC βαφή είναι κατάλληλη για κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου τα ελάσματα ενδέχετε να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η επίστρωση είναι λευκή και η υφή της είνια λεία. Η επίστρωση έχει ονομαστικό πάχος 120μm και προσφέρει άριστη αντιμικροβιακή προστασία.

Ανθεκτική Plastisol βαφή

Η επίστρωση Plastisol είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ανήκει στην κατηγορία των επιστρώσεων “self-healing” στις μηχανικές φθορές. Με ονομαστικό πάχος επίστρωσης τα 200μm είναι κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχή είναι υψηλές.

Επιλογές χρώματος επίστρωσης

Διατίθεται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος επιλογών χρώματος επίστρωσης. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τα διαθέσιμα χρώματα (RAL 1014 έως RAL 9010).

Κλασική Polyester βαφή

RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1023
RAL 2008
RAL 2013
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3013
RAL 3020
RAL 5005
RAL 5010
RAL 5015
RAL 5024
RAL 6002
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6021
RAL 7004
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7030
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7044
RAL 7045
RAL 8004
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9002

Aσπρόμαυρες αποχρώσεις

RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
Τα πάνελ οροφής πολυουρεθάνης στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό με την τυπική μέθοδο της ορατής αγκύρωσης.

Έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη στεγών με κλίση όχι μικρότερη από 10%. Σε στέγες με μεγαλύτερη κλίση συνίσταται η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός πάνελ στην διεύθυνση της κλίσης. Σε αυτή τη περίπτωση τα πάνελ πρέπει να έχουν διαμόρφωση εγκάρσιας επικάλυψης (overlap). Η εγκάρσια επικάλυψη μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερή ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου. Το μήκος της επικάλυψης κυμαίνεται από 50mm έως 250mm. Τα πάνελ συνήθως προμηθεύονται χωρίς εγκάρσια επικάλυψη και η αποκοπή (αφαίρεση τμήματος του εσωτερικού ελάσματος και του πυρήνα) γίνεται στον τόπο του έργου.

Ο ειδικός σχεδιασμός σύνδεσης (joint) των πάνελ σε συνδυασμό με την χρήση στεγανοποιητικών ελαχιστοποιεί τους αρμούς από πάνελ σε πάνελ και ως εκ τούτο επιτυγχάνεται:

  • Μείωση των θερμογεφυρών στο ελάχιστο
  • Περιορισμό στην διείσδυση αέρα και υγρασίας
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης
  • Περιορισμένη χρήση επιπλέον παρελκόμενων