Ο κανονισμός πυροπροστασίας άλλαξε, εξελίχθηκε έχοντας ως γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας.
Ακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, η MEGA PANEL σας παρέχει τα νέα προϊόντα αυτά για την ασφάλεια των κατασκευών σας.
Πάνελ Πετροβάμβακα | Πόρτες πυρασφάλειας | Ρολά πυρασφάλειας